جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 15645

استان:‌
شماره آگهی :‌15645-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/05/30
پایان مناقصه :‌99/06/15