جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 15189

استان:‌
شماره آگهی :‌15189-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌26/05/99
پایان مناقصه :‌99/06/10