جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 14783

استان:‌
شماره آگهی :‌14783-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/05/25
پایان مناقصه :‌99/06/10