جزییات مناقصه/مزایده
 

واگذاري تعدادي از قطعات زمين در شهرك صنعتي بعثت و ناحيه صنعتي آخولا

استان:‌
شماره آگهی :‌102180
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌99/05/27
پایان مزایده :‌99/06/11