جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 12271

استان:‌
شماره آگهی :‌12271-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/05/01
پایان مناقصه :‌99/05/19