جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 12357

استان:‌
شماره آگهی :‌12357-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/05/02
پایان مناقصه :‌99/05/21