جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 12811

استان:‌
شماره آگهی :‌12811-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني و صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌99/04/28
پایان مناقصه :‌99/05/11