جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات به شماره 11039

استان:‌
شماره آگهی :‌11039-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌
شروع مناقصه :‌99/04/23
پایان مناقصه :‌99/05/07