پیام مدیر عامل
 

در راستاي نزديك تر كردن زنجيرهاي توليد و سامان دهي صنايع پراكنده و جمع آوري و امكان استقرار صنايع و صنعتگران پويا و براي بهره گيري بهتر از پتانسيلهاي هم مكاني ساختار شهركهاي صنعتي شكل گرفته و قانونمند گرديد. در مجموعه هاي صنعتي مذكور كه بنام شهركهاي صنعتي از آنها نام برده مي شود مشاركت و همگرايي و تقرب واحدهاي توليدي موجب مي گردد تا فرصت ها به مزيت هاي بالفعل تبديل شود. با وجود شهركهاي صنعتي دغدغه فكري و مالي صنعتگران در رابطه با تهيه زمين و مسايل مرتبط با آن به حداقل مي رسد چرا كه كليه مجوزها بطور يكجا از مبادي ذيربط از جمله محيط زيست و مسكن و شهرسازي و امور اراضي و ... اخذ و نيازي به مراجعه هر واحد توليدي نمي باشد از سوي ديگر امكان واگذاري اراضي صنعتي به متقاضيان در مدت كمتر از يك روز از جمله تسهيلات حضور در شهرك صنعتي بشمار مي رود. پياده سازي و ارائه خدمات زيربنايي شامل تامين آب و برق و گاز و خطوط ارتباطي در كليه شهركهاي صنعتي و احداث شبكه فاضلاب در برخي شهركها موجب صرفه جويي در زمان و صرف انرژي براي دست يابي به امكانات فوق خواهد شد. برقراري ارتباط با ديگر واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي سطح كلان براي ارتقا شهركهاي صنعتي با پشتوانه حمايتي و مالي دولت محترم جمهوري اسلامي و بهره مند بودن از مصوبه هاي تسهيلاتي همچون بخشودگي مالياتي و اعتبارات بانكي و غيره از ديگر امتيازان سرمايه گذاري در شهركهاي صنعتي بشمار مي رود. شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي دست صنعتگران گرامي را مي فشارد و مقدم اين عزيزان را به گرمي پذيراست تا با بهره گيري از كليه امكانات قانوني و بكاربستن اهرم هاي مديريتي ، يار و ياور سرمايه گذاران محترم در زمينه صنعت بوده باشد. سيد مرتضي نيرومند اسكويي ريیس هیات مدیره و مدیرعامل