مديران عامل شركت شهركهاي صنعتي استانها
مدیران عامل استانی
سید مرتضی نیرومند اسکوئی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی
تلفن : 33376003-041 | نمابر : 041-33376004
-
حسن حاتمی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی
تلفن : 32765060-044 | نمابر : 32770509-044
-
روح اله برادران حیدری
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل
تلفن : 33742120-045 | نمابر : 33742127-045
حمید رضا عقاب نشین
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز
تلفن : 34645821-026 | نمابر : 34645819-026
رسول سواری
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان
تلفن : 32646181-031 | نمابر : 32646182-031
موسی حاتمی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام
تلفن : 32228617-084 | نمابر : 32226629-084
سید حسین حسینی محمدی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر
تلفن : 33450213-077 | نمابر : 33444121-077
سعید صادقی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران
تلفن : 88738243-021 | نمابر : 88738109-021
حمید غفاری
سرپرست شرکت شهر‌ک‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری
تلفن : 32242615-038 | نمابر : 32227458-038
مهدی پارسا
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان جنوبی
تلفن : 32447877-056 | نمابر : 32421748-056
جعفر فرشچی طوسی
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن : 37642002-051 | نمابر : 37642003-051
محمد علی نوائی بهار
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی
تلفن : 32249087-058 | نمابر : 32249086-058
علی مهدی پور
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان
تلفن : 34455065-061 | نمابر : 34455066-061
محسن عباسی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان
تلفن : 33771259-024 | نمابر : 33773300-024
محمد رضا باقری پاریجان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان
تلفن : 33372356-023 | نمابر : 33372382-023
علیرضا راشکی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 33218930-054 | نمابر : 33218931-054
سید مصطفی هاشمی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس
تلفن : 32305911-071 | نمابر : 32330848-071
رضا صفاری
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین
تلفن : 33356694-028 | نمابر : 33343690-028
روح الله ابراهیمی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم
تلفن : 32900212-025 | نمابر : 32900210-025
احمد خسروی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان
تلفن : 33621360-087 | نمابر : 33661776-087
حسین میجانی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان
تلفن : 32736703-034 | نمابر : 32736610-034
بیژن کردستانی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه
تلفن : 38255018-083 | نمابر : 38255019-083
سهیل مرادی نژاد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد
تلفن : 33231199-074 | نمابر : 33233100-074
رضا شهمرادی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان
تلفن : 32328080-017 | نمابر : 32333721-017
مهدی محبوبی حسن کیاده
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان
تلفن : 33429241-013 | نمابر : 33428586-013
فرزاد محمدی گراوند
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان
تلفن : 33226436-066 | نمابر : 33207758-0661
یاسر امینی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مازندران
تلفن : 33340826-011 | نمابر : 33340827-011
علیرضا حیدری تفرشی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی
تلفن : 33667455 - 086 | نمابر : 33674713- 086
سید امیر امیری زاد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان
تلفن : 33666540-076 | نمابر : 33675440-076
مصطفی حقیقی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان
تلفن : 38235801-081 | نمابر : 38232886-081
محمد دهقان بنادکی
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد
تلفن : 36280458-035 | نمابر : 36239700-035