تصاویر گالری
 

مراسم روز درختكاري با حضور مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


تاریخ: 1398/12/22