تصاویر گالری
 

بررسي مسايل و مشكلات شهرك صنعتي شهيد سليمي با حضور مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان


تاریخ: 1398/10/4