تصاویر گالری
 

حضور مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي در مراسم دومين سالگرد شادروان سيد رضا مقيمي اصل


تاریخ: 1399/6/15