تصاویر گالری
 

بازديد سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از واحدهاي توليدي مستقر در شهرك صنعتي بعثت


تاریخ: 1399/6/10