تصاویر گالری
 

جلسه كميته استاني خوشه هاي كسب و كار با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


تاریخ: 1399/5/30