تصاویر گالری
 

بازديد مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي از واحد هاي توليدي استان بمناسبت روز حمايت از صنايع كوچك


تاریخ: 1399/5/22