تصاویر گالری
 

افتتاح طرح توسعه شركت پتروپيرامون با حضور معاون وزير صنعت،معدن و تجارت


تاریخ: 1399/3/26