تصاویر گالری
 

جلسه بررسي مسايل و مشكلات شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي با حضور مهندس صالحي نيا


تاریخ: 1399/3/26