تصاویر گالری
 

تقدير از كارمندان نمونه شركت شهركهاي صنعتي آذربايچان شرقي سال 98


تاریخ: 1399/2/8