محسن صالحی نیا
معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
کارشناسی ارشد - مهندسی صنایع - دانشگاه علم و صنعت ایران

محسن صالحی‌نیا متولد سال 1339سبزوار
ايشان دانش‌آموخته کارشناسی مهندسي صنايع و داراي دانشنامه كارشناسي ارشد مهندسی صنایع (توليد صنعتي) از دانشگاه علم و صنعت ايران و  از مديران ارشد و با تجربه كشور است. سوابق اجرايي و مديريتي وي بيانگر ارتباط تنگاتنگ تخصص علمي مشاراليه با صنايع كشور مي باشد.
مهندس صالحي نيا فعالیت شغلی خود را از سال 1368 در وزارت صنایع سنگین آغاز کرد و سابقه فعالیت در وزارتخانه  صنایع سابق و  وزارت صنایع و معادن را هم در کارنامه خود دارد. وي فعاليت شغلي خود را از كارشناسي شروع نموده و سمت هاي مدیرکلی صنایع ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع و معادن ، معاونت صنایع و امور اقتصادی این وزارتخانه و در فاصله سالهای 1390 تا 1394 نيز ریاست هیئت مدیره شرکت ایران خودرو و از سال 1394 عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع، را در کارنامه شغلی خود دارد. او در زمره مديران ارشد اجرايي تصميم ساز در حوزه صنايع و از نخبگان علمي- صنعتي كشور مي باشد كه مدارج هرم مديريتي را از قاعده تا راس طي نموده است.

تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
پست الکترونیک : salehinia@isipo.ir


متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
پیگیری